عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-003-58

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-003-58

مدل RB3025-003-58
مشخصات کلی
 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضیدایره
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابریآب و هوای مه آلود
مشخصات فریم
 • جنس فریم: فلزی
 • جنس دسته فریم: فلز
 • رنگ فریم: نقره ای
 • عرض لنز: 58 میلیمتر
 • عرض پل: 14 میلیمتر
 • رنگ دسته: نقره ای
 • نوع: تمام فریم
مشخصات عدسی
 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • رنگ عدسی: خاکستریروشن
 • پوشش عدسی: ضد خش
 • ویژگی عدسی: UV 400
 • رنگ روکش عدسی: گرادیانت
سایر مشخصات
 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-167-zk

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-167-zk

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-167-zk
مشخصات کلی
 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضیدایره
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابریآب و هوای مه آلود
مشخصات فریم
 • جنس فریم: فلزی
 • جنس دسته فریم: فلز
 • رنگ فریم: طلاییمات
 • عرض لنز: 58 میلیمتر
 • عرض پل: 14 میلیمتر
 • رنگ دسته: طلاییمات
 • نوع: تمام فریم
مشخصات عدسی
 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • رنگ عدسی: بنفشکمرنگ
 • پوشش عدسی: رفلکس
 • ویژگی عدسی: UV 400
 • رنگ روکش عدسی: آینه ای
سایر مشخصات
 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-112-17

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-112-17

مدل RB3025-112-17
مشخصات کلی
 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضیدایره
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابریآب و هوای مه آلود
مشخصات فریم
 • جنس فریم: فلزی
 • جنس دسته فریم: فلز
 • رنگ فریم: طلایی
 • عرض لنز: 58 میلیمتر
 • عرض پل: 14 میلیمتر
 • رنگ دسته: طلایی
 • نوع: تمام فریم
مشخصات عدسی
 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • رنگ عدسی: آبی
 • پوشش عدسی: رفلکسضد خش
 • ویژگی عدسی: UV 400
 • رنگ روکش عدسی: آینه ای
سایر مشخصات
 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی

عینک آفتابی ری بن مدل RB3016-w0366

عینک آفتابی ری بن مدل RB3016-w0366

مدل RB3016-w0366
مشخصات کلی
 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضیدایرهمربع
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابریآب و هوای مه آلود
مشخصات فریم
 • جنس فریم: استات
 • جنس دسته فریم: استات
 • رنگ فریم: طلاییقهوه ایمشکی
 • عرض لنز: 49 میلیمتر
 • عرض پل: 21 میلیمتر
 • رنگ دسته: قهوه ایمشکی
 • نوع: نیم فریم
 • طول دسته: 140 میلیمتر
مشخصات عدسی
 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • رنگ عدسی: سبز تیره (ریبن)
 • پوشش عدسی: ضد خش
 • ویژگی عدسی: UV 400
سایر مشخصات
 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-001-33

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-001-33

مدل RB3025-001-33

مشخصات کلی

 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضیدایره
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابریآب و هوای مه آلود

مشخصات فریم

 • جنس فریم: فلزی
 • جنس دسته فریم: فلز
 • رنگ فریم: طلایی
 • عرض لنز: 58 میلیمتر
 • عرض پل: 14 میلیمتر
 • رنگ دسته: طلایی
 • نوع: تمام فریم

مشخصات عدسی

 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • رنگ عدسی: قهوه ای
 • پوشش عدسی: پلارایزد
 • ویژگی عدسی: UV 400
 • رنگ روکش عدسی: قهوای

سایر مشخصات

 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-002-58

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-002-58

عینک آفتابی ری بن مدل RB3025-002-58
 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضی
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابری
مشخصات فریم
 • رنگ فریم: مشکی
 • شکل: بیضی
 • جنس فریم: فلزی
 • جنس دسته فریم: فلز
 • عرض لنز: 58 میلیمتر
 • عرض پل: 14 میلیمتر
 • طول دسته: 135 میلیمتر
 • رنگ دسته: مشکی
 • نوع: تمام فریم
مشخصات عدسی
 • رنگ عدسی: سبز تیره (ریبن)
 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • پوشش عدسی: پلارایزد
 • ویژگی عدسی: UV 400
سایر مشخصات
 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی

عینک آفتابی ری بن مدل RB3447-029

عینک آفتابی ری بن مدل RB3447-029

مدل RB3447-029
مشخصات کلی
 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضیدایره
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابریآب و هوای مه آلود
مشخصات فریم
 • جنس فریم: فلزی
 • جنس دسته فریم: فلز
 • رنگ فریم: سربی
 • عرض لنز: 50 میلیمتر
 • عرض پل: 21 میلیمتر
 • رنگ دسته: سربی
 • نوع: تمام فریم
 • طول دسته: 145 میلیمتر
مشخصات عدسی
 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • رنگ عدسی: سبز تیره (ریبن)
 • پوشش عدسی: ضد خش
 • ویژگی عدسی: UV 400
سایر مشخصات
 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی

عینک آفتابی ری بن مدل RB3447 002/4J

عینک آفتابی ری بن مدل RB3447 002/4J

مدل RB3447 0024J
مشخصات کلی
 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضیدایره
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابریآب و هوای مه آلود
مشخصات فریم
 • جنس فریم: فلزی
 • جنس دسته فریم: فلز
 • رنگ فریم: مشکی
 • عرض لنز: 50 میلیمتر
 • عرض پل: 21 میلیمتر
 • رنگ دسته: مشکی
 • نوع: تمام فریم
 • طول دسته: 145 میلیمتر
مشخصات عدسی
 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • رنگ عدسی: سبز
 • پوشش عدسی: رفلکسضد خش
 • ویژگی عدسی: UV 400
 • رنگ روکش عدسی: گرادیانت
سایر مشخصات
 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی

عینک آفتابی ری بن مدل RB3447N 001/90

عینک آفتابی ری بن مدل RB3447N 001/90

مدل RB3447N 00190
مدل RB3447N 00190
 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضیدایره
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابریآب و هوای مه آلود
مشخصات فریم
 • جنس فریم: فلزی
 • جنس دسته فریم: فلز
 • رنگ فریم: طلایی
 • عرض لنز: 50 میلیمتر
 • عرض پل: 21 میلیمتر
 • رنگ دسته: طلایی
 • نوع: تمام فریم
 • طول دسته: 145 میلیمتر
مشخصات عدسی
 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • رنگ عدسی: آبیروشن
 • پوشش عدسی: رفلکسضد خش
 • ویژگی عدسی: UV 400
 • رنگ روکش عدسی: گرادیانت
سایر مشخصات
 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی

عینک آفتابی ری بن مدل RB3016-w0365

عینک آفتابی ری بن مدل RB3016-w0365

مدل RB3016-w0365
مشخصات کلی
 • مبداء برند: ایتالیا
 • مناسب برای: آقایانخانم ها
 • فرم صورت: بیضیدایره
 • کاربرد: آب و هوای آفتابیآب و هوای ابریآب و هوای مه آلود
مشخصات فریم
 • جنس فریم: استات
 • جنس دسته فریم: استات
 • رنگ فریم: مشکی
 • عرض لنز: 49 میلیمتر
 • عرض پل: 21 میلیمتر
 • رنگ دسته: مشکی
 • نوع: نیم فریم
 • طول دسته: 140 میلیمتر
مشخصات عدسی
 • جنس عدسی: شیشه
 • UV: 100 %
 • رنگ عدسی: سبز تیره (ریبن)
 • پوشش عدسی: ضد خش
 • ویژگی عدسی: UV 400
سایر مشخصات
 • اقلام-همراه: جعبهدستمال مخصوصکاور اصلی