توجه به راندمان دستگاه و دوره بازگشت سرمایه دستگاه ماینر

راندمان دستگاه ماینر به میزان بهره‌ وری و عملکرد آن در استخراج ارزهای دیجیتال اشاره دارد. راندمان معمولاً به صورت توان محاسبه می‌ شود، به این معنی که تعداد واحد های استخراجی (مگاهش) که دستگاه می‌ تواند در ثانیه انجام دهد را مشخص می‌ کند. راندمان بالا به معنای انجام استخراج بیشتر و بهره‌ وری بیشتر است.

برآورد هزینه بازسازی ساختمان

برآورد هزینه بازسازی ساختمان، یکی از مهمترین مراحل در طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی برای بهبود و تغییراتی که بر ساختمان اعمال می‌شود است. قیمت بازسازی ساختمان یکی از اطلاعات اساسی است که برای هر صاحبان ساختمان لازم است که در اختیار داشته باشند. بازسازی خانه می‌تواند شامل تغییرات ظاهری، سیستم‌های برقی و آب و گاز، نمای ساختمان و سایر بهبودهایی باشد که به منظور افزایش ارزش و کیفیت ساختمان انجام می‌شود. در این مقاله، به بررسی روش‌ها و معیارهایی که برای برآورد هزینه بازسازی ساختمان استفاده می‌شود، می‌پردازیم.