عینک آفتابی ROUND METAL

عینک آفتابی ROUND METAL

طراحی و تولید این عینک آفتابی برای اولین بار در سال 1960 شروع شده و از عینک یک موسیقدان مشهور الهام گرفته شده است. عینک آفتابی متفاوت که دارای فریم گرد و یکپارچه است که با لنزهای کریستالی و رنگی ظاهر و استایلی متمایز را ایجاد می‌کند.

عینک آفتابی ROUND METAL