عینک ورزشی مناسب برای کوهنوردی

عینک ورزشی مناسب برای کوهنوردی

عینک طبی ورزشی کوهستان

عینک ورزشی بهترین محافظ برای شرایط سخت کوهستان است. به عبارت بهتر در کنار حفاظت چشم در برابر آفتاب، محافظی مناسب در برابر سرما، ضربه‌های احتمالی و برخورد سنگریزه به چشم است.

بنابراین بادوام بودن و انعظاف‌پذیری از شروط عینک کوهنوردی می‌باشد. یک نمونه مناسب، عینک ورزش کوهستان  می‌باشد. این عینک همانند عینک‌های آفتابی-محافظتی دارای بند بوده تا در حین ورزش به زمین نمی‎افتد.

لنزها قابلیت تعویض داشته و با جایگزینی آن با لنزهای طبی-آفتابی، می‌توان مشکل تاری دید را برطرف کرد