عینک‌ اسکی

عینک‌ اسکی

عینک‌ ورزشی BACKLAND مناسب برای اسکی

ورزش‌های زمستانی مانند اسکی روی یخ  همانند سایر ورزش‌ها گستره دید وسیعی می‌طلبد. بنابراین نیاز به یک طراحی فشرده و بدون فریم است.

بزرگ بودن فریم‌ها برای این ورزش یک مزیت تلقی می‌شود زیرا چشم‌ها را در برابر نور خورشید محافظت می‌کند، انعکاس نور تابیده شده به برف را کاهش دهند و به عنوان محافظی در برابر سرمای یخ‌بندان پیست و آسیب‌های احتمالی عمل می‌کند.

عینک ورزشی BACKLAND مارک آدیداس نمونه مناسبی از این عینک‌هاست.