عینک طبی ورزشی

عینک طبی ورزشی

عینک طبی ورزشی اسنو

برای ورزشکارانی که چشمان ضعیفی دارند، استفاده نکردن از عینک حین تمرین، گزینه مناسبی نخواهد بود. تاری دید باعث کاهش راندمان فرد در مسابقات می‌شود و خطرات زیادی برای ورزشکار به دنبال خواهد داشت.

بنابراین بهترین گزینه ممکن استفاده از عینک‌های طبی است به گونه‌ای که مناسب فعالیت‌های ورزشی باشد. یکی از ویژگی‌های عینک طبی ورزشی، داشتن بند سر برای ثابت نگه داشتن عینک است. این بند باید قابلیت تنظیم شدن داشته باشد تا متناسب با اندازه سر هر فرد تنظیم شود.

از دیگر ویژگی‌های این عینک این است که ورزشکار بتواند از همه زوایا، بهترین و شفاف‌ترین وضوح تصویر را دریافت کند. از این رو عینک طبی ورزشی اسنو می‌تواند گزینه مناسبی باشد.